بنرهای آموزشی، بهداشتی و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

نصب شده در مسیر تردد زائران اربعین حسینی و ایستگاه‌های صلواتی

آبان۱۳۹۷

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران