توسط تیم حسابرسی سازمان حسابرسی و وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی عملیات و اسناد حسابداری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

تیم حسابرسی سازمان حسابرسی و وزارت بهداشت در مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد حضور یافتند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این تیم ضمن بررسی عملیات و اسناد حسابداری در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دیداری که با جعفر سالمی مدیر مالی دانشکده داشتند، از روند کار با توجه به مشکلات و حجم بالای عملیات حسابداری که پس از انتزاع از دانشگاه علوم پزشکی همدان وجودداشت، ابراز رضایت نمودند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران