✅ حضور پرشور ریاست، هیئت رئیسه، دانشجویان، مدیران و جمعی از پرسنل دانشكده علوم پزشكی اسدآباد در راهپيمايی ١٣ آبان (روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استكبار)