در راستای بازدیدهای رئیس محترم دانشکده انجام شد؛
بازدید از داروخانه‌های سرپایی و بستری و انبارهای دارویی مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)

 

دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد باتفاق رئیس دفتر ریاست دکتر محمدی و مدیر غذا و داروی دانشکده از انبار دارویی و داروخانه بیمارستان حضرت قائم (عج) بازدید نمودند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این بازدید در ادامه بازدیدهای دوره‌ای ریاست دانشکده و در راستای بررسی وضعیت دارویی مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) انجام شد.

به گفته مدیر غذا و دارو دانشکده، رئیس دانشکده دکتر یوسفی جهت بررسی روند خدمت رسانی و رفع موانع موجود، سه‌شنبه هر هفته از این حوزه بازدید خواهند نمود.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران